ГДЗ по английскому языку за 5 класс

Эванс, Дули, Ваулина - Spotlight (ГДЗ)

Содержание решебника

Учебник

Starter Unit

(с. 10) We learn English

(с. 12) The English alphabet (I)

(с. 14) The English alphabet (II)

(с. 16) The English alphabet (III)

(с. 18) The English alphabet (IV)

(с. 20) Numbers

(с. 21) Colours

(с. 22) Common verbs

(с. 22) Places

(с. 23) Classroom objects

(с. 24) Classroom language

Module 1

(с. 26) 1a

(с. 28) 1b

(с. 30) 1c

(с. 31) Culture Corner

(с. 32) English in Use

(с. 33) Extensive Reading

(с. 34) Progress Check

Module 2

(с. 36) 2a

(с. 38) 2b

(с. 40) 2c

(с. 41) Culture Corner

(с. 42) English in Use

(с. 43) Extensive Reading

(с. 44) Progress Check

Module 3

(с. 46) 3a

(с. 48) 3b

(с. 50) 3c

(с. 51) Culture Corner

(с. 52) English in Use

(с. 53) Extensive Reading

(с. 54) Progress Check

Module 4

(с. 56) 4a

(с. 58) 4b

(с. 60) 4c

(с. 61) Culture Corner

(с. 62) English in Use

(с. 63) Extensive Reading

(с. 64) Progress Check

Module 5

(с. 66) 5a

(с. 68) 5b

(с. 70) 5c

(с. 71) Culture Corner

(с. 72) English in Use

(с. 73) Extensive Reading

(с. 74) Progress Check

Module 6

(с. 76) 6a

(с. 78) 6b

(с. 80) 6c

(с. 81) Culture Corner

(с. 82) English in Use

(с. 83) Extensive Reading

(с. 84) Progress Check

Module 7

(с. 86) 7a

(с. 88) 7b

(с. 90) 7c

(с. 91) Culture Corner

(с. 92) English in Use

(с. 93) Extensive Reading

(с. 94) Progress Check

Module 8

(с. 96) 8a

(с. 98) 8b

(с. 100) 8c

(с. 101) Culture Corner

(с. 102) English in Use

(с. 103) Extensive Reading

(с. 104) Progress Check

Module 9

(с. 106) 9a

(с. 108) 9b

(с. 110) 9c

(с. 111) Culture Corner

(с. 112) English in Use

(с. 113) Extensive Reading

(с. 114) Progress Check

Module 10

(с. 116) 10a

(с. 118) 10b

(с. 120) 10c

(с. 121) Culture Corner

(с. 122) English in Use

(с. 123) Extensive Reading

(с. 124) Progress Check

Spotlight on Russia

(с. 1) Page

Song Sheets

(с. SS1) Module 1

(с. SS1) Module 3

(с. SS2) Module 5

(с. SS2) Module 7

(с. SS3) Module 10

Рабочая тетрадь

Starter

(с. 5) English Alphabet (I)

(с. 7) English Alphabet (II)

(с. 9) English Alphabet (III)

(с. 11) English Alphabet (IV)

(с. 12) Numbers

(с. 13) Colours

(с. 14) Common verbs

(с. 14) Places

(с. 15) Classroom objects

(с. 16) Classroom language

Module 1

(с. 17) 1a

(с. 18) 1b

(с. 19) 1c

(с. 20) 1d

(с. 21) Grammar Practice

Module 2

(с. 23) 2a

(с. 24) 2b

(с. 25) 2c

(с. 26) 2d

(с. 27) Grammar Practice

Module 3

(с. 29) 3a

(с. 30) 3b

(с. 31) 3c

(с. 32) 3d

(с. 33) Grammar Practice

Module 4

(с. 35) 4a

(с. 36) 4b

(с. 37) 4c

(с. 38) 4d

(с. 39) Grammar Practice

Module 5

(с. 41) 5a

(с. 42) 5b

(с. 43) 5c

(с. 44) 5d

(с. 45) Grammar Practice

Module 6

(с. 47) 6a

(с. 48) 6b

(с. 49) 6c

(с. 50) 6d

(с. 51) Grammar Practice

Module 7

(с. 53) 7a

(с. 54) 7b

(с. 55) 7c

(с. 56) 7d

(с. 57) Grammar Practice

Module 8

(с. 59) 8a

(с. 60) 8b

(с. 61) 8c

(с. 62) 8d

(с. 63) Grammar Practice

Module 9

(с. 65) 9a

(с. 66) 9b

(с. 67) 9c

(с. 68) 9d

(с. 69) Grammar Practice

Module 10

(с. 71) 10a

(с. 72) 10b

(с. 73) 10c

(с. 74) 10d

(с. 75) Grammar Practice

Pairwork Activities

(с. 78) Student A

(с. 80) Student B

Pairwork Activities. Visual Materials

(с. 82) Student A

(с. 83) Student B

Revision Section

(с. 85) Modules 1 & 2

(с. 85) Modules 3 & 4

(с. 86) Modules 5 & 6

(с. 86) Modules 7 & 8

(с. 87) Modules 9 & 10

(с. 88) Tense Revision